Färre arbetslösa akademiker

Arbetsmarknaden för akademiker ser ljus ut. Antalet medlemmar som får ersättning från Akademikernas a-kassan är den lägsta på hela 2000-talet.

Under det tredje kvartalet i år var antalet arbetslösa akademiker 14 procent lägre än samma period förra året, det visar statistik från Akademikernas a-kassa.

– Ungefär en procent av våra medlemmar får ersättning, så låg nivå har vi aldrig haft i modern tid. Arbetsmarknaden är god och akademiker behöver i låg utsträckning nyttja välfärdssystemet, säger Petter Broman, som jobbar med statistik på Akademikernas a-kassa.

Förändringen var störst bland kvinnor, antalet som fick ersättning var 15 procent lägre jämfört med året innan. Bland männen var minskningen 12 procent.

– Äldre och män är arbetslösa längre tid än yngre personer och kvinnor, säger Petter Broman.

Anledningen till den låga arbetslösheten är enligt Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco, att Sverige befinner sig i en högkonjunktur, därför är efterfrågan på akademiker hög. Enligt Sacos siffror var arbetslösheten ännu lägre i gruppen 2008, då låg den på 2,1 procent, jämfört med 2,9 procent i dag. Däremot är arbetsmarknaden tudelad.

– Det går inte alls lika bra för utrikesfödda akademiker. De är en sjättedel av akademikerna men utgör över hälften av de arbetslösa. Det beror bland annat på svagare svenskkunskaper och att det tar alltför lång tid att få utländsk utbildning validerad, säger Thomas Ljunglöf.

Läs mer om

Barnlösa män har lättast att få jobb

Fler äldre får nytt jobb

Självkritisk rapport om snabbspåren