Färre instegsjobb i kommunerna

Få kommuner använder sig av anställningsformen instegsjobb. Detta trots att regeringen vill öka antalet personer inom denna typ av anställning.

Antalet instegsjobb hos kommunala arbetsgivare har sjunkit drastiskt på bara fyra år, visar en kartläggning av DN. 2010 togs drygt 1 600 beslut om instegsjobb. I fjol var motsvarande siffra 812. Hittills i år har knappt en av tre kommuner använt sig av anställningsformen. Örebro kommun med beslut om 976 instegsjobb från 2010 till maj 2015.

Enligt Riksrevisionen beror de sjunkande siffrorna på att många kommuner väljer den a-kassegrundande anställningsformen nystartsjobb istället. Om en person med instegsjobb blir arbetslös är det kommunen som bär det ekonomiska ansvaret.

De tidsbegränsade instegsjobben introducerades 2007 som ett sätt att snabbare integrera nyanlända personer i Sverige. Arbetsgivare får upp till 80 procent av lönen i stöd från staten. Samtidigt får den anställde möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI).