Fem konferenser om den sociala barn- och ungdomsvården

Porträttbild av Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.

Efter två gånger femtio kommunbesök avslutar den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården snart sitt regeringsuppdrag. Nu arrangeras fem regionala slutkonferenser för att dela med sig av det man lärt.

Sedan 2015 har Cecilia Grefve, i sitt uppdrag som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, rest runt till 50 kommuner för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården. Återbesök har gjorts i samtliga kommuner och den 15 december ska slutrapporten presenteras.

Innan dess, i augusti och september, hålls fem regionala slutkonferenser i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm. Temat är lärande exempel och utgår från kommunernas förbättringsarbete. Hur ser kommunernas handlingsplaner ut, hur de arbetat med dem, och vad de åstadkommit?

Lokalfackliga från förbundet kommer att delta vid alla fem konferenser under rubriken Goda villkor ger goda möten. Lokalföreningen i Uppsala deltar också på alla konferenser för att berätta om sitt projekt som fått stöd från regeringen för att kommunen ska bli en attraktivare arbetsplats för socionomer.

Sista anmälningsdag är 15 augusti. Mer information hittar du på eventets hemsida. Mer information om våra olika seminarier hittar du nedan. Professionsstrateg Josefine Johansson deltar vid samtliga seminarier utom i Malmö.  

Malmö 29/8

Efter att Arbetsmiljöverket inspekterade socialtjänsten i Malmö stad och påtalade en rad brister tog kommunen hjälp av arbetslivsforskare på Malmö högskola för att vända utvecklingen. Akademikerförbundet SSR i Malmö stad ger ett lokalfackligt perspektiv på hur partsgemensamt arbete, delaktighet och tydliga processer kan förbättra arbetsvillkoren och därigenom stärka kvalitén och det sociala arbetet. Helhetssyn, tillit och professionsutveckling är nycklarna!

Deltar gör Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud, och Lina Svärd, facklig sekreterare, för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

Linköping 1/9

Hur kan Växjö kommun locka fler socialsekreterare att börja jobba i kommunen? Och hur behåller man redan befintlig personal? Therese Lennartsson och Tina Strandmark Brorsson från Akademikerförbundet SSR berättar om hur lokalfackligt arbete lett till bättre villkor för socialsekreterare i Växjö. Att lära både från dem som slutar och dem som arbetat i kommunen under många år har varit en av nycklarna.

Deltar gör Therese Lennartsson och Tina Strandmark Brorsson, lokalfackliga i Växjö.

Göteborg 4/9

Genom facklig samverkan har rekommendationer tagits fram om arbetstyngdsmätning, medarbetare per första socialsekreterare och enhetschef och socialadministratörer. I Östra Göteborg har implementering av rekommendationerna gett flera positiva effekter: ärendemängden och andelen försenade utredningar har minskat. Hör fackliga företrädare berätta om hur man jobbat för att göra statsövergripande rekommendationer verklighet och vad som behövs för att ta nästa steg.

Deltar gör Pia Björking Petersson och Julia Rem.

Luleå 12/9

Jönköpings kommun har som många andra kommuner problem med hög personalomsättning. Vad är det som gör att socialsekreterare väljer att arbeta hos andra arbetsgivare? Vad kan få dem att välja vara kvar? Akademikerförbundet SSR i Jönköping har drivit på för att arbetsgivaren ska hålla systematiska avslutningssamtal med de socialsekreterare som slutar. Ordförande Malin Viberg berättar om hur resultatet av arbetet lett till villkor som gör att kommunen kan locka till sig och behålla kompetent personal som kan utveckla verksamheten.

Deltar gör Malin Viberg, ordförande i Jönköpings kommun.

Stockholm 19/9

Samarbete mot tystnadens kultur i Stockholms stad. I Stockholms stad har Akademikerförbundet SSR:s fackliga ombud tillsammans med socialborgarrådet Åsa Lindhagen inlett ett arbete mot tystnadskulturen. Genom att tillsammans konstatera att det existerar en tystnadskultur, som gör att medarbetare inte vågar lyfta brister i verksamheten, har vi i gemensamma aktiviteter pratat om vad tystnadens kultur är, hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att bryta den. 

Deltar gör Malin Fröjmark.