Fem snabbspår för akademiker snart klara

Så kallade snabbspår ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu i november ska fem snabbspår inom akademikeryrken presenteras. Socionomer har funnits med i diskussionerna men där är ingenting klart.

– Två år är målet, inte fem till sju som det idag brukar ta. Hela syftet med snabbspåren är att snabba på den tid det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Soledad Grafeuille på Arbetsförmedlingen.

Hon jobbar med att samla arbetsmarknadens parter i samtal kring hur nyanlända akademiker snabbare kan få jobb. Initiativet togs av regeringen och samtalen inleddes i mars. I fokus är yrken med brist på arbetskraft.

I september lanserades det första snabbspåret i ett samarbete med Hotell- och restaurangfacket HRF och Visita. Det gäller kockar, som har stor chans till jobb de närmaste åren enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Nu är även snabbspår för apotekare, läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker på gång, berättar Soledad Grafeuille.

– Det är legitimationsyrken där det finns en tydlig brist på arbetskraft.

Snabbspår in i kommunerna

Akademikerförbundet SSR är med i partsamtal som rör snabbspår in i kommunal sektor. Där deltar också bland annat SKL, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Vårdförbundet, Socialstyrelsen och Universitets- och Högskolerådet.

– Den mest uppenbara yrkeskategori som vi behöver till kommunerna är lärare. Här blir ett snabbspår nu i november. Även psykologer och socionomer kan vara aktuella men här är ingenting klart vad gäller just snabbspår, säger Soledad Grafeuille.

I dessa yrken råder inte lika stor brist på arbetskraft vilket är en anledning till att man inte fokuserar på dem.

Samtidigt framhåller Soledad Grafeuille att det är angeläget att hitta lösningar för just samhällsvetare eftersom många av de nyanlända akademikerna har utbildning och yrkeserfarenhet från den sektorn.

– Vi gjorde en undersökning bland 12 000 nyanlända. Av dem hade så många som 3 500 personer en akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap, ekonomi och juridik.

Flera hinder måste övervinnas

Vad kan ett snabbspår då i praktiken innebära? Till att börja med används de verktyg som redan idag finns hos Arbetsförmedlingen för etablering, det är alltifrån praktik och utbildning till validering av betyg. Dessutom sätter man nu alltså in extra insatser som är framtagna i samarbete mellan parterna. Det kan till exempel vara kortare yrkeskurser i svenska som man påbörjar parallellt med en särskilt utformad kompletteringsutbildning, säger hon.

Ett viktigt uppdrag är att arbeta fram kurser som direkt svarar mot arbetsmarknadens behov.

– För en samhällsvetare kan det till exempel vara en kurs om offentlig förvaltning i Sverige. 

Att just korta tiden för etablering är helt centralt.

– Som nyanländ akademiker är det viktigt att få ett första jobb på den svenska arbetsmarknaden, gärna i linje med sin kompetens och utbildning, säger Soledad Grafeuille.