Filmtajm! Se trailern för våra fyra filmer om hot och våld

Hot och våld i arbetslivet är ett stort arbetsmiljöproblem. Därför har vi gjort fyra filmer som kan användas som utgångspunkt för diskussioner på arbetsplatsen.

Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna.

Därför har vi gjort fyra filmer om hot och våld. De visar fyra olika exempel på hot och våld i arbetslivet. Filmerna kan användas för att starta diskussioner om hot och våld på din arbetsplats eller i din förening. Till varje film finns information om vad som gäller, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information.

Läs mer och se alla filmerna här.