Fler blir sjuka av jobbet

Allt fler svenskar blir sjuka på grund av jobbet och mest ökar sjukdomar som orsakats av organisatoriska och sociala faktorer. Kvinnor i branscher inom offentlig förvaltning eller sociala tjänster drabbas mest.

Arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala faktorer fortsätter att öka. Sedan 2011 har sjukdomar som orsakas av bland annat alltför hög arbetsbelastning eller problem i relationerna på arbetsplatsen ökat med 60 procent bland män och med 83 procent bland kvinnor. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2015. Rapporten från bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och omfattar arbetsolyckor och arbetssjukdomar på hela arbetsmarknaden som inträffat 2015.

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton, chef vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Bland både kvinnor och män som jobbar i branscher inom offentlig förvaltning eller sociala tjänster är siffrorna högst för arbetssjukdomar som orsakats av organisatoriska och sociala faktorer. Två år i rad var det inom offentlig förvaltning som det anmäldes flest arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta kvinnor.

Totalt gällde drygt 1 000 anmälningar specifikt kränkning, trakasserier, utfrysning eller mobbning. Åtta av tio av dessa anmälningar gjordes av kvinnor.

Sett till alla branscher är det bland män fortfarande vanligast med arbetssjukdomar som orsakats av belastningsfaktorer, medan den vanligaste orsaken bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer.

Det är sjätte året i rad som arbetssjukdomar, oavsett bakomliggande orsak, ökar. Förra året anmälde 7 518 kvinnor och 4 623 män att de blivit sjuka på grund av sitt jobb, en total ökning av antalet anmälningar med 2,6 procent jämfört med året innan.

Text: Karin Persson

Läs mer på temat organisatorisk och social arbetsmiljö:
Tygla odjuret – Så tar vi kontroll över den psykiska ohälsan
Så hjälper hon chefer att få friska medarbetare

Från sjuk till frisk: Chefen tog stressen på allvar