Fler förändringar krävs för a-kassan

Höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen som träder i kraft idag är mycket välkommen. Det är en bra början, men nu måste regeringen ta nästa steg. Fler måste kunna kvalificera sig för a-kassa och taket måste indexeras.

Idag höjs den högsta dagpenningen i a-kassan från 680 kronor till 910 kronor. Alla med en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor kan därmed få en arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av lönen.

Från början var avsikten att det skulle gälla merparten av löntagarna, men andelen har sjunkit till endast tio procent av de heltidsarbetande.

– Nu kan betydligt fler, förhoppningsvis uppemot hälften av alla med heltid, få en ersättning på 80 procent av lönen. Det är en bra början för att återställa en verklig inkomstbaserad omställningsförsäkring. Men det krävs mer, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Taket i arbetslöshetsförsäkringen har legat still sedan 2002 och ersättningen har successivt urholkats till en nivå som för många ligger under försörjningsstödet. Dagens höjning innebär att taket höjs till den nivå som skulle ha gällt om taket i a-kassan hade följt med löneutvecklingen i samhället.

– Det är en reparation av gamla underlåtenhetssynder som är både nödvändig och välkommen. Men eftersom taket inte indexeras riskerar ersättningen på sikt att urholkas igen, säger Ursula Berge.

Akademikerförbundet SSR anser att regeringen snarast, gärna redan i budgetpropositionen den 21 september, bör avisera att taket i a-kassan ska kopplas till prisbasbeloppet.

– Alla partier i riksdagen vet att frysningen av taket i 13 år blev helt fel. Det har de signalerat i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där alla var för en indexering. En förändring borde därför kunna genomföras utan politisk strid, säger Ursula Berge.

Villkoren för att få arbetslöshetsersättning skärptes 2007 och nu är det bara 40 procent av de öppet arbetslösa som har rätt till a-kassa. Nästan hälften av alla med försörjningsstöd har det idag av den enda anledningen att de är arbetslösa.

– Det är inte alls syftet med försörjningsstödet. Arbetslösa ska i princip kunna få sin försörjning genom arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen måste snarast återkomma med förslag som leder till att fler kan kvalificera sig för a-kassa, säger Ursula Berge.