Fler platser på LVM-hem

Trycket på LVM-vården är stort och platserna räcker inte till. Under hösten utökar Statens institutionsstyrelse (SiS) därför antalet platser.

Tillsammans kommer LVM-hemmen Rällsögården, Gudhemsgården, Hornö och Älvgården att utöka med trettiotalet platser. De kommer att öppna under hösten 2015 och i början av 2016.

Efterfrågan på vårdplatser har under lång tid varit mycket hög. Både tillfälliga och permanenta lösningar har tagits fram sedan i fjol. I vissa fall har det handlat om enstaka platser och i andra fall om helt nya avdelningar. Men lösningarna har hittills inte räckt till för att täcka behovet.