Fler sjukskrivningar efter julhelgerna

Antalet långvariga sjukfall kopplade till psykisk ohälsa ökar med drygt 50 procent efter julhelgerna. Samma mönster återkommer år efter år. Det visar siffror från AFA Försäkring.

Vecka två ökar antalet godkända långa sjukfall med psykiska diagnoser med 56 procent i jämförelse med en genomsnittlig vecka, enligt AFA. Under våren och sommaren minskar antalet sjukfall för att sedan nå en ny topp efter sommarledigheten.

Varför det ser ut så är dock oklart.

– Vi har tittat på de långa sjukfallen under en tioårsperiod och de följer samma mönster varje år. Vad topparna beror på kan vi bara spekulera i säger Thomas Åkerström, analytiker på AFA Försäkring.

Idag är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Definitionen av en lång sjukskrivning är att den har pågått i mer än 90 dagar.