Fler skolkuratorer viktigt för skolresultaten

Skolkuratorernas pressade arbetssituation har betydelse också för skolresultaten. Det håller utbildningsminister Gustav Fridolin med om och flaggar i en intervju för att det finns anledning att se över om lagstiftningen behöver skärpas.

Akademikerförbundet SSR presenterade igår en undersökning från Novus om skolkuratorernas arbetssituation. Den visar bland annat att arbetsbelastningen är hög och ökar, främst för att fler barn behöver stöd. Det förebyggande arbetet hinns ofta inte med.

Undersökningen uppmärksammas i medierna. Liselotte Sundén, skolkurator i Stockholm, berättar i en intervju med Expressen att hon tillsammans med en kollega har ansvar för 1300 elever. Långa väntetider till BUP underlättar inte situationen.

– Jag pratar självmord varje dag med någon elev, säger Liselotte Sundén.

Utbildningsminister Gustav Fridolin medger att larmen oroar.

– Det här är den stora och i debatten ofta bortglömda orsaken till våra problem med skolresultaten, vi har sett att unga mår allt sämre, säger han till tidningen.

Akademikerförbundet SSR anser att skrivningen i skollagen om att alla elever ska "ha tillgång till" elevhälsan med bland annat skolkuratorer är för vag och behöver förtydligas. Nu säger utbildningsministern att ”det finns all anledning att se om vi behöver skärpa lagstiftningen”.

Det välkomnas av Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

–Vi har i flera år krävt ett förtydligande av skollagen och det är mycket glädjande om utbildningsminister Gustav Fridolin har insett att det behövs, men det får inte stanna vid prat. Situationen är allvarlig och regeringen måste ta ansvar för att det blir en snar förbättring, säger hon.

Över hälften av skolkuratorerna har idag ansvar för mer än 500 elever och i del fall över 1 000 elever.

– Det är orimligt. Våra undersökningar visar att högst 300 elever är en gräns för när skolkuratorerna själva säger att de kan göra ett bra arbete, säger Heike Erkers.

En fungerande elevhälsa är viktig också för lärarna. Det påpekar Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, för tidningen Skolvärlden.

– Elever har svårt att ta till sig undervisningen om de inte mår så bra, så en stärkt elevhälsa underlättar för lärare också, säger hon till tidningen.