Fler socialarbetare på fältet

Häromdagen släppte en av moderaternas arbetsgrupper förslag om fler socialarbetare på fältet för att stärka det förebyggande sociala arbetet. Förebyggande arbete är varken kontroversiellt eller ifrågasatt, men ändå hotas det ständigt i samband med dåliga tider.

Äntligen tar någon i den här frågan, tänkte jag när jag hörde förslaget! Kanske vi nu kan få politiskt stöd för att freda förebyggande verksamheter. Vi vet ju så väl att det första som ryker i besparingstider är allt som inte är myndighetsutövning. Det är både kortsiktigt och dumt.  

I dag råder stor samstämmighet om värdet av tidiga insatser. Ekonomer har gjort uppskattningar om de samhällsekonomiska vinsterna och nya former för samverkan har utvecklats som på sikt också innebär stora samhällsbesparingar. Förebyggande arbete är varken kontroversiellt eller ifrågasatt, men ändå hotas det ständigt i samband med dåliga tider.

Akademikerförbundet SSR som i åratal ägnat sig åt den här frågan har valt att definiera förebyggande socialt arbete som ”generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras”.

Förebyggande socialt arbete sker på olika arenor, vid olika tidpunkter och i olika faser av problemutveckling. Socialarbetaren måste finnas på platser där människor (barn, unga och vuxna) rör sig och på tider när de är där. Det kan handla om universellt förebyggande arbete som riktar sig till alla, till personer i riskzonen – vilket handlar om att erbjuda stöd innan problem växer sig riktigt stora – eller till personer som redan har problem som riskerar att förvärras om inga insatser görs.

Jag hoppas innerligt att Nya Moderaternas förslag kan bidra till att freda det socialt förebyggande arbetet och locka fler socialarbetare till socialtjänsten. En sak är säker: utan resursförstärkningar, schyssta arbetsvillkor och anständiga löner går det inte!