Fler socialtjänster kan tvingas lämna ut personuppgifter

Josefine Johansson

Gränspolisen i region Väst planerar enligt mediauppgifter att börja begära ut adresser från kommunernas socialnämnder för att hitta gömda flyktingar, på samma sätt som redan har skett i Malmö. Akademikerförbundet SSR kräver en lagändring så att socialtjänsten inte ska vara skyldig att lämna ut uppgifterna.

I november begärde gränspolisen i region Syd ut kontaktuppgifter från socialtjänsten i Malmö, som ett led i arbetet med att verkställa avvisning- och utvisningsbeslut. Nu öppnar också gränspolisen i region Väst upp för att begära ut personuppgifter från kommunernas socialnämnder, rapporterar P4 Göteborg.

Socialtjänsten är enligt utlänningslagen skyldig att lämna ut uppgifterna, men frågan är kontroversiell. Akademikerförbundet SSR har begärt en lagändring. Den stränga sekretess som socialtjänsten omfattas av är en grundläggande förutsättning för det allmänna förtroendet för verksamheten, understryker förbundet.

"Personer som har fått avslag på sin asylansökan ska kunna avvisas. Det är inte det vi motsätter oss. Men det måste vara en polisiär uppgift och det måste ske med metoder som inte underminerar en så viktig välfärdsinstitution som socialtjänsten", skriver förbundets ordförande Heike Erkers och Camilla Sköld, socialpolitisk chef, i en debattartikel i SvD den 19 december.

Med nuvarande regler är risken att utsatta personer inte längre kommer att våga söka hjälp, understryker Josefine Johansson, professionsstrateg för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR, i en intervju med P4 Göteborg.

– Vi tycker inte att det är förenligt med socialtjänstens uppdrag att man är skyldig att lämna ut uppgifter. Det blir en etisk konflikt mellan uppdraget att vara till stöd och hjälp för barn och deras familjer och att medverka till att barnfamiljer utvisas från Sverige, säger hon.