Fler sökande – färre sommarkurser

Utbudet av sommarkurser har halverats på bara fem år – trots att efterfrågan ökar, visar en ny rapport från Saco Studentråd. Det minskade utbudet leder både till ökad otrygghet och sämre genomströmning.

År 2010 kunde studenter sugna på sommarstudier välja mellan 775 kurser. I dag är utbudet nere på 381 kurser. Samtidigt är antalet sökande i år 30 procent högre än för fem år sedan – omkring 41 500 personer. Bara hälften (54 procent) fick en studieplats, enligt rapporten.

Saco Studentråd räknar med att omkring 140 000 studenter med fullt studiemedel måste söka andra försörjningskällor under sommaren, vilket är en källa till stress för många. Två av tre studenter oroar sig för sin sommarekonomi.

Det plötsliga inflödet av arbetssökande studenter innebär också ökad konkurrens om tillgängliga sommarjobb. Den öppna arbetslösheten har i snitt ökat med 64 procent mellan maj och juli under de senaste två åren, enligt Sacorapporten.

Hämmad genomströmning

Studieuppehållet innebär också att genomströmningen av studenter hämmas, menar Saco. En student som pluggar också på somrarna skulle kunna avsluta sina studier på kortare tid, och därmed snabbare ta sig in på arbetsmarknaden.  

Bland årets populäraste sommarkurser återfinns bland annat projektledning, sociologi och kriminologi, där tiotusentals sökande konkurrerade om några hundratal platser på varje kurs. 

Topp 20 sommarkurser med högst söktryck

1. Praktisk projektledning, Stockholms universitet  6579 (770)* 
2. Kreativt skrivande, intro, Linnéuniversitetet  5261 (400)
3. Sociologi: ledarskap och organisationsteori, Mittuniversitetet  4597 (500)
4. Personlig och professionell utveckling, Högskolan Kristianstad                 4410 (300)
5.  Introduktion till kriminologi, Mittuniversitetet  4339 (300)
6.  Juridisk översiktskurs, Mittuniversitetet            3929 (200)
7.  Kriminalitet och missbruk, Mittuniversitetet 3158 (300)
8.  Harry Potter och hans världar, Linnéuniversitetet  3006 (400)
9.  Ungdomssociologi, Mittuniversitetet 2984 (500) 
10.  Akademiskt skrivande, Linnéuniversitetet  2859 (350) 
11.  Översiktskurs i astronomi, Stockholms universitet  2819 (750)
12.   Datakunskap, Stockholms universitet 2721 (220) 
13.  HBO och det samtida TV-dramat, Linnéuniversitetet  2517 (150)
14.  Sociala medier och webb 2.0, Uppsala universitet 2510 (40)
15.   Olympiska gudar, Uppsala universitet  2421 (1844)
16.  Kriminologi, stalkning, Mittuniversitetet  2399 (300)
17.  Datateknik och webbutveckling, Mittuniversitetet 2155 (120)
18.  Inledande programmering med Java:  2154 (300)
19.  Rasismens historia, Mittuniversitetet  2107 (350)
20.  Mytologins värld, en religionshistorisk introduktion, Linnéuniversitetet 1998 (200)

* Siffrorna anger antal sökande och antal antagna (inom parantes)