Fler unga blir sjuka av jobbet

Allt fler unga sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. En bra introduktion i arbetslivet kan bromsa utvecklingen.

De senaste fem åren har risken för att bli långvarigt sjukskriven på grund av en psykisk diagnos ökat bland alla yrkesverksamma. Men snabbast är ökningen bland unga mellan 16 och 25 år.

Det visar en ny rapport från Afa Försäkring, som har hand om de kollektivavtalade försäkringarna på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Totalt omfattas 4,5 miljoner personer av dessa försäkringar och rapporten bygger på uppgifter om drygt en halv miljon personer som varit sjukskrivna i minst tre månader eller fått sjuk- eller aktivitetsersättning.

Fortfarande är de fler äldre som sjukskrivs för psykiska diagnoser, men det blir alltså allt vanligare även bland yngre. Den snabba ökningen gäller både unga kvinnor och män i privat sektor, men enbart kvinnor i kommuner och landsting.

– Det är oroväckande att de ungas psykiska ohälsa börjar öka snabbare. Det är något som man bör hålla ögonen på. De senaste åren har det kommit flera rapporter om att den psykiska ohälsan ökar bland unga i skolåldern. Frågan är om den psykiska ohälsan som nu syns i arbetslivet är något som de yngre har med sig i bagaget när de börjar jobba, eller om det är arbetet som är orsaken? Det vet vi inte, säger Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen på Afa Försäkring.

Var fjärde ung kvinna och var tredje ung man som var långvarigt sjukskriven 2014 hade en psykisk diagnos. Depression och andra förstämningssyndrom var den vanligaste orsaken följt av ångestsyndrom och reaktioner på svår stress. Det skiljer sig från de äldre, som oftast var sjukskrivna på grund av stress.

– I andra undersökningar har vi sett att stress ökar mycket bland medelålders kvinnor mitt i livet. Kanske är det så att unga inte har hunnit dit än, säger Anna Weigelt.

Vad kan man göra för att bromsa utvecklingen bland unga?

– Vi kan se mönstret, men vet inte varför det uppstår. Det behöver man forska mer om. Något som arbetsmarknadens parter kan göra direkt är att se över introduktionen i arbetslivet.