Fokus på tillgänglighet

Hur är tillgängligheten på svenska arbetsplatser? Under tre månader granskar Arbetsmiljöverket hur arbetsmiljön är anpassad efter personer med funktionsnedsättningar.

Från april till juni kommer arbetsmiljöinspektörerna att granska och informera om tillgänglighet på cirka 500 arbetsplatser över hela landet, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Funktionsnedsättningar kan vara psykiska, sociala, kognitiva eller fysiska, och innebär olika behov och utmaningar.

För en rullstolsburen person eller någon med syn- eller hörselnedsättning kan det handla om att förbättra framkomligheten eller att åtgärda buller och belysning. För en person med läs- och skrivsvårigheter eller problem med koncentration och minne kan en lugn och ostörd arbetsplats och tydliga instruktioner underlätta.

  – Psykiska, sociala och kognitiva funktionsnedsättningar syns inte. Genom våra inspektioner vill vi göra det osynliga synligt, och höja kunskapen hos arbetsgivarna om vad som behövs för att öka tillgängligheten, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare.