Fokusprogrammet – för dig i civilsamhället

fokusprogrammet

Den ideella sektorn har specifika förutsättningar och utmaningar. Därför har vi tagit fram ett unikt verksamhetsinriktat ledarskapsprogram riktat till dig som arbetar inom civilsamhället.

Fokusprogrammet är i grunden en produkt av fackliga yrkanden från avtalsrörelsen 2012 och 2013 om behovet av att satsa på ledarskapsfrågor för anställda i civilsamhället. Syftet med programmet är att bidra till stabila och långsiktiga verksamheter. Som deltagare får du en möjlighet att öka din kunskap om den ideella sektorn, dess särart, specifika förutsättningar och utmaningar. En fördjupad förståelse stärker din förmåga att leda och utveckla din organisation.

HÄR KAN DU LÄSA HELA PROGRAMMET

Vägen till Fokusprogrammet

Det finns många myter om en avtalsrörelse. Ofta kan det kännas som om ett litet yrkande bland många inte kan skapa någon förändring. Men det är långt ifrån sant. En genomförd avtalsrörelse ger oss de nya villkor som gäller för anställda i en bransch, framförhandlade av arbetsgivare och fack gemensamt. Och det är ett av alla yrkanden – fackliga förslag om ideella och idéburna organisationer inom Arbetsgivaralliansens branschområde – som alltså lett fram till Fokusprogrammet.

Akademikerförbunden (avtalsparten där Akademikerförbundet SSR ingår), tillsammans med Unionen och Arbetsgivaralliansen, har via Trygghetsrådet TRS arbetat fram en idé om ett ledarskapsprogram som är framtaget för ideell sektor/civilsamhället. Ideell Arena har tagit fram en utbildning och kommer också att stå som genomförare när kursen ges under våren 2016.

Subventionerad avgift

För dig som arbetar inom branschområdet ideella och idéburna organisationer subventioneras deltagaravgifterna av TRS. Deltagare inom övriga branschområden på Arbetsgivaralliansen, men också KFO och IDEA, betalar full avgift.

Du som deltagare är anställd, har en ledningsfunktion och ansvar/delansvar för det långsiktiga, strategiska utvecklingsarbetet. Missa inte detta erbjudande! Läs mer och anmäl dig här!

Har du som är medlem i Akademikerförbundet SSR frågor om Fokusprogrammet eller processen med att ta fram programmet kan du kontakta ombudsman Daniel Hjalmarsson.