Följ med oss till Kvinnojouren i Lund!

Akademikerförbundet SSR anordnar ett studiebesök på Kvinnojouren i Lund för dig som är socionomstudent. Våld i nära relation är en fråga som är mer aktuellt än någonsin, nu kan du som är socionomstudent få chansen att lära dig mer om Kvinnojouren Lunds dagliga arbete.

Kvinnojouren beskriver besöket såhär:

Studiebesöket kommer handla om vår verksamhet och om hur vi arbetar med frågor kring våld i nära relationer, jämställdhet, hbtq + och inkludering. Eftersom vi inte har något skyddat boende arbetar vi på ett lite annorlunda sätt jämfört med andra jourverksamheter. Vi kommer presentera våra tre stycken verksamhetsben – Stöd, Förebyggande och Opinion.

Datum och tid: Onsdag 8 maj klockan 14:00–15:00
Plats: Stora Gråbrödersgatan 10, Lund
Anmälan: Maila våra studentinformatörer - lundstudent@akademssr.se. För att delta behöver du vara studentmedlem! Vill du ta med en vän som inte är medlem blir hen det enkelt genom att SMS:a STUDENT till 71550, eller gå in på www.akademssr.se/student.

Ni är varmt välkomna!

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom. Som studerandemedlem får du tillgång till all vår service och en mängd förmåner – allt för att din studietid ska bli så utvecklande och trygg som möjligt.

Vi finns på instagram: AkademSSR och på taggen #akademssrstudent!

  • Datum och tid: 8 maj 2019 kl. 14:00 - 15:00
  • Plats: Stora Gråbrödersgatan 10, Lund