Följ med på studiebesök hos Försäkringskassan i Växjö

Är du en socionomstudent och är intresserad av att få veta mer om hur det är att jobba på Försäkringskassan? 

Akademikerförbundet SSR arrangerar ett studiebesök hos Försäkringskassan i Växjö.

Du kommer få en inblick i vad ditt framtida arbete kan innebära där du får tillfälle att bekanta dig med olika roller som en socionom kan ha hos Försäkringskassan. 

Akademikerförbundet SSR bjuder även på en lättare måltid i samband med studiebesöket. 

Tid: 16/10. Samling 9:45 utanför Försäkringskassan i Växjö. Norrgatan 22.

Anmälan: Skicka mej till studentinformator.vaxjo@akademssr.se - uppge namn, utbildning och eventuell kostpreferens. Anmälan är bindande och platserna är begränsade.