Folkhälsa är politik

Folkhälsa är politik syftar till att öka kommuner och landstingregioners intresse för folkhälsa på strukturell- och samhällsnivå.

Svensk förenings för folkhälsa (SFFF) erbjuder i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Folkhälsomyndigheten och Studieförbundet NBV en kurs för dig som är intresserad av folkhälsa och vill sprida vidare detta i din kommun. 

Har du frågor kring utbildningen kontakta:

Jan Linde, utbildningsansvarig och ordförande Svensk förenings för folkhälsa: jan.linde@folkhalsoarbete.se

Johnatan Kibebe, ombudsman Akademikerförbundet SSR: johnatan.kibebe@akademssr.se

 

Ladda ner inbjudan här 

  • Datum och tid: 27 April 2015 kl. 08:00
  • Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm