Föräldrastöd minskar beteendeproblem

Föräldrastöd kan vara en viktig nyckel för att minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en omfattande, nationell studie där omkring 1 100 föräldrar till barn med beteendeproblem har deltagit.

Jämförelsestudien har gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen av Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet. I studien undersöktes effekterna av fyra olika program för föräldrastöd och en självhjälpsbok – resultatet visar att alla programmen har effekt. Beteendeproblemen minskade hos 92 procent av barnen, och föräldrarna i studien blev mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteenden.

Studien visar även att programmen ger starka effekter på kort sikt och att effekterna finns kvar efter två år. Håkan Stattin menar att programmen verkar ge föräldrarna nya sätt att tänka och verktyg att ta sig ur en ond cirkel.

Men studien visar också att nästan var tionde barn med beteendeproblem inte blev hjälpt av att deras föräldrar deltog i föräldrastödsprogrammen och att det därför är viktigt att vården och socialtjänsten följer upp resultaten av föräldrastödet för att kunna hitta andra lösningar i de fallen.