Förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen

Parterna på det kommunala avtalsområdet har kommit överens om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

En av förbättringarna är att garantinivån i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL kommer att höjas till 1 200 kr per månad. En annan förbättring är att i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL kommer pensionsavgiften från arbetsgivaren att förmedlas fyra gånger per år i stället för som nu en gång per år.

Läs mer på OFR:s hemsida.