Förbättringskonferensen – förbättra ledarskapet inom socialtjänsten

Inspireras i ditt arbete inom socialtjänsten! Anmäl dig till Förbättringsresan och ta del av goda och lärande exempel från kommuners och regioners arbete över hela landet. 

 

JP Infonet och Akademikerförbundet SSR bjuder in till Förbättringsresan – förbättra ledarskapet inom socialtjänsten. Dagen anordnas i syfte att visa goda och lärande exempel från det viktiga arbete som kommuner och regioner över hela landet gör. Föreläsningarna omfattar hela socialtjänstens område, men tar även upp samverkan inom skola och hälso- och sjukvård. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra! 

Läs mer på JP Infonets hemsida och boka plats redan nu!

Tid: 23/11, 2018, klockan 9.15–16.30

Plats: Conference Centre, Stockholm. Norra Latin.

Pris: 1 490 kronor (exkl.moms) Kaffe och lunch ingår.Anmäl dig tidigt erbjudande: Gå sex personer, betala för fem.

När du köper en plats på Förbättringskonferensen får du även en helt ny webbkurs ”JP Webbkurs – Arbetsliv” kostnadsfritt fram till årsskiftet. Ange Akademikerförbundet SSR i raden för rabatt eller per telefon och mail.