Förbered er på frustration, HR

Digitaliseringen skapar stora förhoppningar om nya marknader, organisationsformer och andra möjligheter. Farhågor finns också – ska robotarna ta över fullständigt? Hur ska HR förbereda sig?

De tekniska landvinningarna står som spön i backen - Augmented reality, Big Data, IoT, förarlöst och styrt av Artificiell Intelligens. Men det ska implementeras också. Och vi tror HR måste förbereda sig på en regelrätt tsunami av frustration.

Teknologisk utveckling har aldrig varit frustrationsfri. I storsäljaren Why Things Bite Back radar författaren Edward Tenner upp exempel på när tekniska nyheter inte alls levererat det som utlovats. Paradexemplet är kanske 1990-talets förhoppningar om ”det papperslösa kontoret”. I själva verket ledde tekniken till att papperskonsumtionen ökade (ingen hade tänkt på att alla skulle skaffa sig egna printrar…) och enligt en artikel från 2015 är det först nu papperskonsumtionen börjar gå ner. Efter 40 år…

Idag har vi en uppsjö teknologier, som antas change the world as we know it. Det är möjligt, men det kommer absolut inte att bli så smärtfritt som tekniktalibanerna föreställer sig. Vi ser framför oss en hel del mekanismer som kan kan bromsa det förväntade tekniska revolutionen.

1. The land of dreams

Retoriken kring den nya teknologin handlar ofta om snabba, totala genombrott. Det är viktigt att förstå att alla förändringar och nyheter ska inlemmas i kulturella och organisatoriska förutsättningar.

2. Lagstiftning och politiskt motstånd

Många tekniska nyheter utmanar rådande lagstiftning. Att ändra lagar tar tid. Och idag ser vi en allt större politisk vilja att reglera och styra upp ”vilda västern på internet”.

3. Kompetensbrist

Att hantera ny teknologi kräver viss kunskap och vilja. En miljon svenskar har fortfarande inte har tillgång till dator eller internet.

4. Organisatorisk tröghet

Organisationer är mindre rationella än man tror. Det betyder att även om ny teknologi skulle vara det mest effektiva, är det inte säkert att man tar beslut om att använda den. Ett annat problem är att ekonomismens krav på kortsiktighet, som gör att många organisationer får det svårt att fatta de strategiska och genomgripande beslut som digitaliseringen faktiskt kräver (Harvard Business Review februari 2018). 

5. Icke-förväntade effekter av teknisk utveckling

När tekniska nyheter ska tillämpas i komplexa system, är det inte alltid att resultatet bli det avsedda (se Why Things Bite Back ovan). Något lär ha sagt att om man räknat på alla de miljontals timmar som lagts ner på trilskande IT-system, är det frågan om det faktiskt lönat sig.

Konsekvenser för HR

När förhoppningarna på teknikens under är stora, kommer också frustrationen när det inte går som man tänkt sig att bli stora.

För HR gäller det att förbereda sig på fem saker:

1. Vad vill vi? Diskussionen kring digitaliseringen emellanåt varit ganska uppgiven. Det är oerhört viktigt att tänka ut vad man vill, för att inte dränkas i utbudet av möjligheter, tilläggsmoduler och ”bra-att-ha”.

2. Peka på den mänskliga faktorns betydelse vid implementering av ny teknik. Till exempel i form av utbildning och behov av inflytande på teknologins utförande

3. Förbereda sig på att oändlig tid går åt till att hantera trilskande robotar, AI-system och självkörande fordon.

4. Etik- och integritetsfrågan. Är det självklart att samla in och använda data om medarbetares beteende bara för att det går? Var går gränsen mellan berättigat intresse och HR-stalking?

5. Att själva ta digitaliseringen på allvar. För att enklare kunna förutse konsekvenserna av införandet av ny teknik i stor skala

Vi tror att digitaliseringen kommer att få stor betydelse i våra framtida organisationer. Men vi tror samtidigt inte att vi ska underskatta problemen med att fylla våra verksamhet med Artificiell Intelligens, robotar och wearables.

Om författarna

Magnus Dalsvall har lång erfarenhet som personalchef/direktör på bland annat Volvo, BP, Telia, FMV, och Solna stad. Han driver den svenska organisationsdebatten genom sin uppmärksammade blogg. Utnämnd till årets HR-visionär.

Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare och författare. Han ger sedan 2005 ut omvärldsbevakningsbrevet Noden trender. 2013 erhöll han ”Magnus Söderström-priset” för sina insatser för svenskt personalarbete.

De båda är aktuella med boken ”Den nakna Ledningsgruppen”.