Förbundet delade ut flygblad vid Centerns kommundagar

Sänk inte kraven i socialtjänsten! Det budskapet möttes hundratals centerpartister av vid partiets kommundagar i Karlstad i dag när representanter för Akademikerförbundet SSR delade ut flygblad.

Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården har väckt mycket kritik både från Akademikerförbundet SSR och från socionomer ute i landet. Många har hört av sig till förbundet via sociala medier för att uttrycka sitt stöd för förbundets kompetenskrav. 

Under fredagen delade representanter för förbundet ut flygblad vid Centerpartiets kommundagar i Karlstad. Per Aspengren lyckades fånga partiledaren Annie Lööf på bild. Vi hoppas att hon tar till sig av budskapet i flygbladet.

I flygbladet stod följande:

"Akademikerförbundet SSR reagerar starkt över Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården. 

Krisen i socialtjänsten går inte att lösa med sänkta kompetenskrav.

Akademikerförbundet SSR menar att sänkta utbildningskrav är helt fel väg att gå. Myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården är ett mycket kvalificerat och svårt arbete. 

Utbildningskraven finns för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. 

De som arbetar med myndighetsutövning i socialtjänsten ställs ofta inför svåra överväganden. Det kan exempelvis handla om ingripanden och insatser som kan vara livsavgörande för barn och unga. För det krävs hög kompetens och adekvat utbildning.

Rekryteringsproblemen i socialtjänsten har varit omfattande långt före höstens ökning av asylsökande. Det handlar om så trista saker som dålig arbetsmiljö, för hög arbetsbelastning, dåliga administrativa system och låga löner. Lägre kompetenskrav löser inte de problemen utan leder bara till urholkad rättssäkerhet och lägre kvalitet. 

Och det blir de ensamkommande barnen som får lida för det."