Förbundet deltog i hearing om psykisk hälsa

Idag höll Socialdepartementet årets andra hearing om psykisk hälsa. Akademikerförbundet SSR:s utvecklingschef Titti Fränkel betonade vikten av psykosocial kompetens och tydlighet från arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården och skolan om vilka professioner de behöver i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan.

Under tre timmar presenterade nationella samordnare, myndigheter, arbetsgivare, patient- och brukarorganisationer, professionorganisationer och civilsamhällesorganisationer vad de kan bidra med i arbetet att förbättra den psykiska hälsan balnd Sveriges befolkning. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyfte redan i sin inledning att regeringen vill komma bort från kortsiktiga projekt och istället satsa på långsiktighet. Många talare lyfte elevhälsan roll i att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. Lärarnas riksförbund beskrev att skolan har en arbetsmiljö som inte främjar psykisk hälsa och att det behövs personal i skolan som har kunskaper för att förebygga psykisk ohälsa eftersom det inte är en del av lärarnas kompetens.

Titti Fränkel välkomnade de 250 miljoner som regeringen avsatt för elevhälsan i budgeten samtidigt som hon efterfrågade mer styrning. Elevhälsan består av flera professioner och kompetenser, vilka är det man vill satsa på? Hearingen avslutades med att myndigheten för vårdanalys presenterade vad regeringens senaste satsning på psykisk hälsa, PRIO-satsningen lett till: Patient- och brukarrörelsen har stärkts, personliga ombud har införts i många kommuner och kompetensen bland professionerna har höjts. Samtidigt har nya utmaningar tillkommit och satsningens struktur har inte passat ändamålet. Målen för satsningen har varit väldigt visionära och det är svårt att följa upp i vilken mån de har uppnåtts.