Förbundet kräver fler skolkuratorer

Det krävs fler skolkuratorer i Malmö. Men grundskolenämnden har otillräckliga medel för att klara uppdraget, skriver representanter för Akademikerförbundet SSR i ett brev till nämndens ledamöter.

Förbundet anser att det ska finnas minst en kurator per skola, och att denna bör ha ansvar för max 300 elever, rapporterar Sydsvenskan. Arbetssituationen för förbundets medlemmar i Malmöområdet är ansträngd, och merparten av arbetstiden går åt till akutinsatser. Förbundet vill därför se en ökad budget för elevhälsan under 2016.