Förbundet på MR-dagarna

MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, hålls i Göteborg 9-10 november. Förbundet medverkar på Diskrimineringsombudsmannens seminarium.

Diskrimineringsombudsmannens seminarium har titeln "Vi diskriminerar väl inte? Ett samtal om arbetet inom socialtjänsten" tisdag 10 november klockan 10:30. Seminariet handlar om riskerna att kategorisera människor och tillskriva dem kollektiva egenskaper. För personer som arbetar i det allmännas tjänst – som socialtjänst – är det särskilt viktigt att bemöta människor på ett likvärdigt sätt. Hur gör vi det? Vad betyder Sveriges grundlag? Var ligger ansvaret?

Medverkar gör bland annat, Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman, Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Paula Mulinari, universitetslektor Malmö högskola.

Mer information hittar du här.