Förbundet på plats under BUS-dagarna 2015

Idag har yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare (BUS) sin 20:e yrkesföreningsträff i Uddevalla. Dagarna har inletts med anföranden från finansdepartementets statssekreterare Ulf Holm samt konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.

Budget- och skuldrådgivare är kommunens tjänstemän som jobbar för att hjälpa individer som är överskuldsatta eller behöver stöd med sin privatekonomi. Budget- och skuldrådgivares arbete, som handlar om det förebyggande och behovet i samhället, ökar stadigt i och med den ökande skuldsättningen. Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket, förklarar i inledningen att dagens låga räntor, dolda kostnader och företags marknadsföringsstrategier är faktorer som bidrar till den ökade överskuldsättningen.

Idag finns det omkring 360 budget- och skuldrådgivare runt om i landet och väntetiderna för att få träffa en rådgivare är i snitt fyra och en halv vecka, trots att kravet ligger på högst fyra veckors väntetid. Över 20 procent av landets kommuner uppfyller inte tillgänglighetskravet, och 13 kommuner har idag upp till 52 veckors väntetid, förklarar Larsson.

Behoven att få träffa en budget- och skuldrådgivare är stora och bara ökar. Det förebyggande arbetet måste prioriteras.

Den 20:e yrkesföreningsträffen är ett av få fortbildningstillfällen där yrkeskåren får samlas för att lyssna på en aktuell situation runt om i landet samt nätverka med andra budget- och skuldrådgivare.

Här kan du läsa mer om yrkesföreningen.