Förbundet varslar om sympatiåtgärder

Akademikerförbundet SSR:s styrelse har beslutat att varsla om sympatiåtgärder till stöd för Sveriges Ingenjörers och Unionens varslade konflikt inom Almegas avtalsområden. Om parterna inte kommer överens kommer våra medlemmar att tas ut i strejk tillsammans med Sveriges Ingenjörers och Unionens medlemmar på berörda företag den 18 april klockan 12.00.

Onsdagen den 6 april varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen om konflikt för att driva igenom kravet på flexpension. Anställda inom Almegas tre avtalsområden IT, Telekom och Svensk Teknik och Design.

Konfliktfrågan gäller rätten till flexpension, som redan är utbyggd på stora delar av arbetsmarknaden, framförallt inom industrin.

Det handlar om extra avsättningar till tjänstepensionen, som kan utnyttjas antingen för högre avtalspension eller för att gå ned i arbetstiden de sista åren innan pension. Vi vill visa vårt stöd i denna viktiga förhandlingsfråga. Därför har Akademikerförbundet SSR:s styrelse enhälligt beslutat om att lägga varsel om sympatiåtgärder.

Om parterna inte kommer överens kommer våra medlemmar att tas ut i strejk tillsammans med Sveriges Ingenjörers och Unionens medlemmar på berörda företag den 18 april klockan 12.00.

På den här sidan hittar du förbundets samlade information om konflikten.