Förbundets vice ordförande Carina Laurin Stensson öppnar Personalvetardagarna 2015

Deltagarna representerar hela den svenska arbetsmarknaden. Personalvetarna är dessutom den grupp bland förbundets medlemmar som har störst andel privatanställda yrkesutövare.

En dag för lärande och och inspiration. Bland talarna på förmiddagen dag ett märks Christina Forsberg med bakgrund som länspolismästare i Gävleborgs län och nu avdelningschef på CSN.

  • Datum och tid: 19 maj 2015 kl. 10:00
  • Plats: Göteborg