Fördelning av ensamkommande barn ses över

På onsdagen träffades flera myndigheter för att prata om hur de många ensamkommande flyktingbarnen ska tas om hand. Migrationsverket lovade att se över modellen för anvisning av barnen för att få en jämnare fördelning mellan kommunerna.

Fler ensamkommande barn än någonsin kommer till Sverige. De som i sitt arbete tar emot dessa barn och ungdomar har fått jobba hårt med små resurser.

I somras slog Migrationsverkets generaldirektör larm om det akuta läget  och bjöd in till dialog med berörda aktörer om hur man kan hantera krisen. 

Ett första möte hölls på onsdagen med representanter för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Barnombudsmannen, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen samt Inspektionen för vård och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting har påpekat att det blivit en snedfördelning i hur många barn och ungdomar som tas emot av olika kommuner (läs mer i artikel från i tisdags).

De kommuner som redan har en stor andel utrikesfödda har hittills fått ta emot många nyanlända, just för att anknytning till personer som redan bor i Sverige har styrt placeringen. Nu ska Migrationsverket ta fram ett förslag till en ny modell för hur barnen ska anvisas ut i kommunerna.

Inspektionen för vård och omsorg lovar också att förstärka kapaciteten vid de enheter som arbetar med tillståndsprövning för privata HVB-hem. Idag är handläggningstiderna långa och det har skapat en flaskhals.