Fördjupningsutbildning i UUA: fysisk arbetsmiljö i Göteborg

Flera fyrkanter med symboler för personer med särskilda behov.
UUA

Efter grundutbildningen om Universell Utforming av Arbetsplatser (UUA) kan du fördjupa dina kunskaper inom något av modellens fyra fokusområden.

Arbetsplatsens utformning spelar stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att göra den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. 

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30 i Göteborg, den 21 januari och 11 februari 2020.

Anmäl dig nu - antal platser är begränsade.

Läs mer om UUA och om våra fyra fördjupningsutbildningar.