Fördjupningsutbildning i UUA: fysisk arbetsmiljö i Malmö

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.

Modellen UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i fysisk arbetsmiljö i Malmö den 23 oktober och 4 december (utbildningen omfattar två separata heldagar).

  • Datum och tid: 23 oktober 2019 kl. 09:00 - 16:30
  • Plats: Malmö