Fördomar styr insatser vid missbruk

Vem det är som konsumerar alkohol eller narkotika kan ha betydelse för om det uppfattas som bruk eller missbruk. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Doktoranden Eva Samuelsson har i sin studie om hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas av vårdpersonal bland annat sett att alkoholkonsumtion ses som mindre allvarligt än narkotikakonsumtion, att det ses som mer allvarligt när unga kvinnor dricker än när unga män gör det, och att det uppfattas som mer allvarligt om en arbetslös konsumerar alkohol eller narkotika än om en person som arbetar eller studerar gör det.

Uppfattningarna verkar också skilja sig åt mellan socialtjänsten och landstinget. Generellt ser landstinget allvarligare på konsumtion av alkohol och narkotika och kräver oftare medicinska behandlingsinsatser, medan personal inom socialtjänsten oftare tror på att konsumtionen kan hanteras utan professionell vård.

Att reflektera över detta är viktigt för att undvika att människor bedöms på ett stereotypt sätt när de är i kontakt med vården, konstaterar Eva Samuelsson i sin avhandling.