Föreläsning: Gruppens potential i behandlingsarbete

Pia Litzell Berg leder viktig diskussion i Östersund.

Pia Litzell Berg, redaktör för Socionomens psykoterapiavsnitt, har precis föreläst om "Gruppers potential i behandlingsarbete" i Östersund. Deltagare var behandlare från psykiatrin. Det blev inte bara föreläsning utan också spännande diskussioner om hur vi kan använda gruppterapi inom vården. I Östersund har det länge funnits terapigrupper för kvinnor som utsatts sexuellt under uppväxten.
– En förhoppning är att dagen gav inspiration till att fler grupper startas inom psykiatrin, säger Pia Litzell Berg.