Föreläsning om arbetsmiljö för Sundsvall kommun

Lokalföreningen i Sundsvall välkomnar dig till en föreläsning om arbetsmiljö

Välkomna till en kväll där ombudsman Maja Rajs från SSR Stockholm föreläser med temat arbetsmiljö. Regionombudet Helen Bjärtå kommer att närvara och ni kommer ha möjlighet att även prata med henne.

Arbetsmiljön är idag i fokus på många arbetsplatser utifrån en allt högre arbetsbelastning och risken för hot och våld.
Vad har skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare för roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet?
Arbetsmiljö är en angelägen fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och förtroendevalda.
Stress och arbetsbelastning, kränkande särbehandling, hot och våld är några arbetsmiljöfrågor som vi kommer beröra.

Vi avslutar med möjlighet till frågor och diskussion.

Datum och tid

10 okt 2018 kl 17:30-19:30
OBS Drop in mellan 17:00-17:30 då vi tar för oss av förtäring och sedan börjar vi med föreläsningen kl 17:30.
Glöm ej att anmäla eventuella matallergier.

Plats

Elite Hotel Knaust, Storgatan 13 i Sundsvall.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 20 september genom att klicka HÄR.

Varmt välkommen!

  • Datum och tid: 10 October 2018 kl. 17:00 - 5 October 2018 kl. 19:30
  • Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13 i Sundsvall