Föreläsning: Test och andra bedömningsmetoder för urval i arbetslivet

Olika typer av test och urval i arbetslivet har förekommit så länge relationen arbetsgivare och arbetstagare har funnits. Metoder såsom handskriftsanalyser, okulär besiktning, arbetsprover, mer eller mindre strukturerade intervjuer och en uppsjö av tester som ska testa vår kognitiva förmåga att fatta beslut och bidra till gruppdynamiken har förekommit och förekommer till viss del fortfarande. De senaste åren tycks efterfrågan på tester ha ökat i omfattning.
 
Välkommen på en kostnadsfri digital föreläsning 7 september med Sara Henrysson Eidvall.

Men vad säger forskningsläget kring test och andra bedömningsmetoder för urval i arbetslivet? I den här föreläsningen går Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog och specialist i arbetslivet, igenom forskningsläget för evidensbaserat urval i arbetslivet. Föreläsningen går igenom vad som ska bedömas, hur det ska bedömas och hur informationen ska vägas samman för bästa bedömning av framtida potential – med fokus på psykologiska test och aktuell kunskap om den så kallade femfaktormodellen för personlighet.

Datum och tid: Tisdag 7 september 2021, 9.00 – 10.30
Plats: Digitalt
Anmälan: Anmäl dig här senast den 31 augusti!

Om föreläsaren:

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog och specialist i arbetslivets psykologi. Hon har länge verkat som expert och kvalitetsgranskare av test, testanvändare och evidensbaserade urvalsprocesser
Sara undervisar om evidensbaserat urval vid psykologprogrammet på flera svenska universitet och för kommuner, regioner och andra organisationer. Hon är ordförande för den nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer inom Sveriges Psykologförbund. I september utkommer hennes nya bok Personlighet i arbete på Natur & kultur. Den är skriven tillsammans med forskarna Sofia Sjöberg och Anders Sjöberg och beskriver den senaste forskningen om personlighet kopplat till arbetslivet. Mer information om boken hittar du här: https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/personlighet-i-arbete/
För kontaktuppgifter till Sara Henrysson Eidvall besök hennes LinkeIn-profil https://www.linkedin.com/in/sarahenryssoneidvall/ eller via Saras hemsida!
"Gör som forskningen säger! Att använda metoder som inte bygger på faktiska resultat eller att fatta beslut utifrån dimensioner som inte är vetenskapligt förankrade är ett oklokt sätt att använda tid, pengar och energi”
– citat av Sara Henrysson Eidvall.