FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD Frukostföreläsning: HBTQ på jobbet

Akademikerförbundet SSR bjuder in till frukostföreläsning den 8/12. Hbtq och möjligheten att vara hela jag på jobbet. Vi sitter alla fast i normer, föreställningar och värderingar – både på jobbet och i samhället i stort.

Hur ser våra normer och värderingar ut rörande sexuell läggning eller könsöverskridande identitet? Vad är det som gör att cirka 50 procent av alla våra homo- och bisexuella kollegor inte är öppna med det på jobbet? Vad kan det här få för konsekvenser? Ett hbtq-seminarium som spänner över alltifrån bemötande, diskriminering och arbetsmiljö.

Skicka din anmälan till Studentinformator.Gavle@akademssr.se senast den 2/12. 
Uppge namn, program, telefonnummer och eventuell matpreferens. 

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,
Studentinformatörerna vid Högskolan i Gävle

  • Datum och tid: 8 December 2015 kl. 09:00
  • Plats: Högskolan i Gävle, sal 51:525