Förenklade regler för arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingen lättar på hårda kontrollkrav och ger handläggarna mer tid att upprätta handlingsplaner, meddelar generaldirektör Mikael Sjöberg.

Från och med måndag den 16 februari, då arbetssökande ska lämna in sina aktivitetsrapporter, slipper handläggarna på Arbetsförmedlingen kontakta de jobbsökande som inte redovisat de jobb de sökt.

Hittills har förmedlarna varit tvungna att jaga på de arbetssökande som inte lämnat in sina aktivitetsrapporter i tid. Framöver kommer i stället varje handläggare att göra en individuell bedömning av varje enskilt fall, berättar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg för Dagens Nyheter.

Att lätta på de hårda kontrollerna är ett sätt att förenkla reglerna och frigöra tid för handläggarna. Det är en fråga som facket länge diskuterat med ledningen, säger Christer Gustafsson, ordförande för Akademikerförbundet SSR:s och de övriga Saco-förbundens fackförening vid Arbetsförmedlingen.

– Vi tycker att det är positivt att varje handläggare nu får göra en bedömning utifrån sin egen professionalitet och utifrån vilken sökande man har framför sig hur man bäst disponerar sin tid. En del behöver mer stöd och andra är mer självgående, säger han.

En annan förändring är att handläggarna också får mer tid på sig att sätta ihop individuella handlingsplaner åt de sökande. I stället för tio dagar får man nu trettio. Förhoppningen är att handläggarna ska ha mer tid att bearbeta den arbetssökandes kunskaper och erfarenheter, vilket ska leda till bättre matchning mot arbetsgivare, skriver tidningen. Christer Gustafsson ser den utökade tiden som något positivt, både för handläggarna och för de arbetssökande.

– Det är viktigare med kvalitet än att det går snabbt. I dagsläget när man inte hinner med sitt jobb och arbetsbelastningen är hög finns risken att handlingsplanen blir likadan oavsett vilken sökande man har framför sig, säger han.

Förändringarna är ett steg i rätt riktning, anser Christer Gustafsson. Men han tror inte att den höga arbetsbelastningen på Arbetsförmedlingens anställda kommer att påverkas nämnvärt.

– Det är rätt väg att gå och vår förhoppning är att det blir bättre, men vi har fortfarande för mycket att göra. Det behövs mer.