Företag som anställer nyanlända får direktlinje

Företag som tar emot nyanlända ska nu få en särskild gräddfil till Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen berörs medarbetare på många olika nivåer och i olika funktioner av regeringssatsningen som kallas 100-klubben.

Antalet asylsökande mer än fördubblades under september jämfört med månaden innan. Regeringen räknar med att totalt 150 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2015. Deras kompetens måste nu tas tillvara genom de raskt får etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

I måndags presenterade statsminister Stefan Löfvén och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en ny satsning som framför allt riktar sig mot större företag som vill anställa minst 100 nyanlända under tre månader.

Från den 12 oktober har Arbetsförmedlingen skapat ett nytt telefonval på sin nationella telefonlinje för arbetsgivare. När arbetsgivarna hör av sig får de snabbt kontakt med en en medarbetare på Arbetsförmedlingen som hjälper dem att få till ett personligt möte. Företagens behov och önskemål ska diskuteras för att därefter identifiera sökanden och skapa ett för företaget skräddarsytt paket.

Jobba mer med att lyssna på arbetsgivarna

Goran Sehovac arbetar som nationell strateg på Arbetsförmedlingen och jobbar med att utveckla arbetsgivarrelationer.

– Visst finns det redan idag flera olika verktyg för att personer som nyligen kommit till Sverige ska få jobb. Det är alltifrån yrkeskompetensbedömning och snabbspår till validering av utländsk utbildning. Men 100-klubben sätter fokus på att Arbetsförmedlingen numera jobbar på ett nytt sätt gentemot arbetsgivarna. Vi vill verkligen lyssna på företagens behov och anpassa verktygen efter vad de behöver.

På arbetsförmedlingen är det många olika personer på olika nivåer och funktioner som är inblandade i satsningen.

– Kollegerna på kundtjänst tar emot det första samtalet. Sedan är det oftast de lokala arbetsförmedlingskontoren som jobbar direkt mot respektive företag.

Några företag som redan meddelat att de är med på satsningen är Sweco, Riksbyggen, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp. När större företag med verksamhet på flera orter hör av sig krävs det extra mycket av arbetsförmedlingen. Man behöver samordna på nationell  nivå samtidigt som man jobbar lokalt.

– Men även företag som bara vill rekrytera en enda nyanländ kan höra av sig. Vi vill på inget sätt stänga dörren för de mindre företagen, betonar Goran Sehovac.

Hur kommer ni att nå de nyanlända?

– Vi jobbar brett i samarbete med alltifrån Migrationsverket till kommunerna. Vi hoppas dessutom att den mediala uppmärksamheten kan göra att fler nyanlända får information om att vi vill stötta dem att komma in på arbetsmarknaden.

För Arbetsförmedlingen handlar det om att så snart som möjligt få till mellanmänskliga möten mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Ofta är speeddejting en bra modell, säger Goran Sehovac.