Förhandlingar om kompetensutveckling och omställning

Parterna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. 

− Akademikerförbundet SSR har pekat på de stora kompetensförsörjningsbehoven och att det behövs både centrala och lokala förhandlingar för att möta de utmaningar sektorn har, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. 

- Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och kommer fortsätta att göra det. Vi är övertygade om att det är bättre att vi som avtalstecknande parter försöker hitta träffsäkra överenskommelser som är anpassade efter de behov vi ser snarare än generella lagändringar som slår mot sektorns förutsättningar att attrahera, behålla och fortsätta att utveckla medarbetarna tillsammans med verksamheten, säger Markus Furuberg 

Längst ner på sidan kan du läsa pdfen om förhandlingarna i PM.