Förhandlingschef om flexpension: Glädjande för våra medlemmar

Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer, Martin Linder, Unionen  och Anna-Karin Hatt, Almega,

Att parterna nu är överens om flexpension är mycket positivt tycker Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef. ”Det är rätt håll att gå för att öka pensionsavsättningen” säger han.

Igår presenterade företrädare för Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer att de nu är överens om stridsfrågan kring flexpension för tjänsteföretag. Överenskommelsen berör även medlemmar inom Akademikerförbundet SSR. 

Markus Furuberg

– Det här är ett välkommet genombrott för parterna och ett viktigt steg för hela arbetsmarknaden, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Han menar att man nu behöver se över fler tjänstepensionsavtal på hela arbetsmarknaden.

– Överenskommelsen är en del av märkessättningen för avsättning till tjänstepension. Vi behöver gå åt det här hållet för att öka avsättningen till avtalspension och även få en större flexibilitet inom systemet. Det är viktigt för att kunna ha ett längre arbetsliv, så det här är en större fråga än bara tjänstesektorn för oss, säger han.

Vilka av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar berörs av överenskommelsen?

– Totalt sett är det 200 000 medarbetare som berörs och vi har ett antal medlemmar här. För dem är överenskommelsen väldigt glädjande. 

Vad betyder överenskommelsen för kommande avtalsrörelse?

– Överenskommelsen är viktig eftersom den blev olöst från förra årets avtalsrörelse. Frågan om flexpension och arbetstidsförkortning finns med i årets avtalsrörelse. En högre avsättning till avtalspension är en viktig fråga för konkurrenskraftiga anställningsvillkor som har stor betydelse för att klara kompetensförsörjningen över tid. Vi ska titta på de avtalsområden som inte har den här typen av lösningar, säger Markus Furuberg. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Klart: Nytt avtal om flexpension

Otydligt besked i strejkfrågan

Strejken skjuts upp

Låst läge: Varslar om strejk