Förnyat IDEA tjänstemannaavtal

Igår, 12 maj, avslutades avtalsförhandlingarna om villkor och lön på IDEA Tjänstemannaavtal. Resultatet blev ett ettårigt, prolongerat avtal med giltighetstid 1 april 2016 - 31 mars 2017.

Att villkorsavtalet prolongeras innebär att det inte gjorts några ändringar. Samma villkor gäller därmed fortsatt. 

Akademikernas löner ska justeras retroaktivt med revisionsdatum 1 april 2016. Som vanligt sätts lönen i individuella lönesamtal om inte särskilda skäl finns för Akademikerföreningen att begära lokal förhandling. Skulle parterna inte komma överens utfaller en stupstock om 2,2 % enligt ”märket”, som lokala arbetsgivaren fördelar till medlemmar efter resultat och mål.

Lägerersättningen höjs till 545 kr från och med 1 april 2016.

Här finner du en pdf till löneavtalet och till villkorsavtalet. Eftersom villkorsavtalet är helt oförändrat kan du utgå från denna trots att det står 2014-2016 på framsidan. Önskar ni ett tryckt avtal går bra att använda det senaste avtalet likaså eftersom inga ändringar gjorts, med undantag för den nya nivån på stupstocken i löneavtalet. Här hittar du också förhandlingsprotokollet.