Förödande konsekvenser av indragen assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar har fått neddragen eller helt indragen assistans. Många med omfattande funktionsnedsättningar är oroliga för att de står i tur att drabbas. Den oron är befogad menar kommunernas LSS-handläggare som utreder och fattar beslut om personlig assistans.

Personlig assistens ger en möjlighet också för personer med stora funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra, skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR och Maria Persdotter, ordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, i en gemensam debattartikel idag i Dagens Samhälle.

Politiska direktiv från regeringen till Försäkringskassan i kombination med snävare tolkning av rättspraxis har lett till att många som har omfattande funktionsnedsättningar har fått neddragen eller helt indragen assistans. Det får förödande konsekvenser för de som drabbas.

Oron för att fler kan komma att drabbas är befogad, enligt 7 av 10 LSS-hendläggare i kommuner runt om i landet. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Det är viktigt att följa upp att resurser avsatta till insatser inom LSS går till det de är avsedda för men det är lika viktigt att följa upp att lagens intentioner fullföljs. För oss som ser konsekvenserna av den förda politiken är det obegripligt att regeringen kan framhärda i att detta är en grupp som det ska sparas på. Vi vill se en kursändring och vi vill se politiker med välfärdsambitioner, skriver Heike Erkers och Maria Persdotter.

De uppmanar kommunpolitiker att stå upp för lagens intentioner och se till att LSS-handläggare har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och professionellt sätt. Ansvarig minister bör också ge sittande LSS-utredning tilläggsdirektiv om att ta fram samhällsekonomiska analyser som fångar in det samlade värdet av personlig assistans och andra LSS-insatser.