Försäkringskassan tillgänglighetsanpassar webben

Försäkringskassan vill bli bäst på digital tillgänglighet. I november lanseras en ny webbplats med lättlästa texter och synfelsanpassad design.

Tidigare har Försäkringskassan haft en särskild rubrik för lättlästa texter. På den nya webbplatsen försvinner den och istället har alla texter om ersättningar och bidrag arbetats om. Ambitionen är att all information ska vara så lättläst som möjligt. 

Också visuellt blir webbplatsen mer tillgänglig. Både färger och typsnitt är utvalda för att underlätta för personer med olika former av synnedsättningar. 

Den som vill testa den nya sidan och komma med synpunkter hittar en betaversion här