Forskare: Kvotering höjer kompetensen på jobbet

Fler kvinnor på ledande poster och högre kompetens bland männen. Det är vad kvotering av kvinnor leder till, visar ny forskning.

Stämmer den mest vanliga kritiken om kvotering av kvinnor? Det ville forskare vid Stockholms och Uppsala universitet ta reda och undersökte därför om kvotering innebär att kompetenta män ersätts av medelmåttiga kvinnor, och om kvinnors karriärmöjligheter försämras av kvotering eftersom det kan väcka tvivel om deras kompetens.

Resultatet visar på det motsatta i båda fallen. Kvotering leder till en högre kompetens hos männen och att den kvinnliga kompetensen i organisationen antingen blir oförändrad eller högre.

– Resultatet visar att det inte finns några belägg för att kvotering leder till att kön går före merit. Istället går den gemensamma kompetensen upp, framför allt bland männen, säger Olle Folke, docent i statskunskap och forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

För att få reda på det här har forskarna studerat effekterna av Socialdemokraternas ”varannan damernas” som innebar att man varvade kvinnliga och manliga politiker på valsedlarna från och med valet 1994.

Störst effekt av kvotering syntes bland männen som satt på toppositioner där kompetensen höjdes när man började med kvotering.

– Mediokra män på toppen lämnade politiken.Vi såg även att kvotering ökar sannolikheten att få en kvinnlig ledare på lokalnivå.

Går det att applicera resultatet på fler sektorer?

– Ja, debatten är densamma inom akademin och bolagsstyrelser så därför är det här relevanta frågor också där, säger Olle Folke och fortsätter:

– Det grundläggande i vår teori  är att om vi låter män ha en fördel i jämförelse med kvinnor, och alltså inte behöver vara lika duktiga som kvinnorna för att få bra positioner, så kan vi få samma effekt oavsett bransch. Teorin bygger på att män på toppen vill försvara sin position och väljer andra under sig som inte hotar, är jag en medioker man vill jag alltså omge mig med andra mediokra män. Det mönstret behöver inte vara något specifik för politiken.

Text: Stina Loman, Akademikern