Forskare: Svårt att visa dolda funktionsnedsättningar på jobbet

Personer med dolda funktionsnedsättningar upplever att deras position i arbetslivet är utsatt och osäker, enligt en ny studie. Chefer måste därför visa att arbetsplatsen kan ta tillvara på de anställdas arbetsförmåga. Det anser forskaren Maria Norstedt.

Det finns få studier där man undersökt dolda funktionsnedsättningar och sjukdomar i arbetslivet. Men en ny studie från Lunds universitet visar att personer som har en dold funktionsnedsättning känner en oro för att bli behandlade annorlunda om de är öppna på jobbet och de upplever också sin position i arbetslivet som osäker.

– De var oroliga för att inte få stanna kvar i arbetslivet eller få lika utmanande projekt som tidigare. Många upplevde också en oro för framtiden, exempelvis att behöva framträda på en arbetsintervju och för att inte få jobbet, säger Maria Norstedt, lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Malmö högskola, som har genomfört studien.

Totalt gjordes 17 djupintervjuer med både medarbetare och arbetsgivare i offentlig och privat sektor. Medarbetarna kunde ha exempelvis multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD eller depression.

Maria Norstedt tycker att arbetsgivare måste skaffa sig bättre kunskap om vad det innebär att ha personal med dolda funktionsnedsättningar.

– I min studie blev det tydligt att arbetsgivare hade en mer positiv syn och trodde att funktionsnedsättningar inte var så stigmatiserade, exempelvis utbrändhet och depression, eftersom det är så vanligt. Men så upplevde inte personerna själva det, säger hon och fortsätter:
– Det finns fortfarande funktionsnedsättningar som är stigmatiserade och kopplade till föreställningar om att man är lat och inte vill arbeta, det tror jag arbetsgivare måste bli mer medvetna om, att den föreställningen lever kvar. 

Vad hoppas du att resultatet ska leda till?

– Jag tycker inte att ansvaret att framträda bara ska ligga på medarbetaren. Cheferna måste visa att man har en arbetsplats som är flexibel och att man kan ta tillvara på de anställdas arbetsförmåga på olika sätt, säger Maria Norstedt.

Text: Stina Loman, Akademikern