Forskning: Inflytande viktigt för att orka länge

Goda möjligheter att påverka sitt jobb minskar risken för att bli sjukpensionär. Det visar en forskningsöversikt om förtidspensionering.

Dåliga möjligheter att påverka arbetsuppgifter, arbetstider eller beslutsfattande på jobbet är avgörande för den som vill orka jobba fram till pension. Forskare från Norge, Danmark och Finland har nämligen sett att dåliga möjligheter att påverka sitt jobb är det som har störst betydelse för risken att bli sjukpensionär.

– I dagens läge, där arbetslivet och arbetsplatserna utsätts för ständiga förändringar, är det speciellt viktigt med delaktighet och möjligheter att påverka. Företag och offentlig verksamhet bör bli bättre på att öka personalens möjligheter att delta i planeringen av sitt eget arbete och sina arbetstider, säger Mikko Härmä, forskarprofessor vid Arbetshälsoinstitutet, i ett pressmeddelande.

Forskarna ha gått igenom flera studier som fokuserar på hur mycket organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer spelar in när det kommer till risken att bli sjuk.  

De såg också tecken på att krävande arbete i kombination med dåliga möjligheter att påverka även gör att ens arbetsförmåga blir sämre.

Text: Stina Loman, Akademikern