Förstärkt medlemsförmån som förebygger ohälsa

Foto: Colourbox

Har du en eller flera medlemsförsäkringar inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringsområdet? Grattis! Den 1 januari blir vårt försäkringserbjudande väsentligt bättre till både villkor och pris.

Den 1 januari flyttas nämligen våra medlemsförsäkringar automatiskt över till Skandia. Du får då tillgång till ett förmånligt upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning, exempelvis samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog. Ingår utan extra kostnad!

Erbjudandet att teckna gruppförsäkringar genom ditt medlemskap hos Akademikerförsäkringar blir från och med den 1 januari 2019 förmånligare, både till villkor och pris, jämfört med tidigare. Det gäller liv-, olycksfalls-, sjuk- och trygghetskapitalförsäkringar med diagnosförsäkring (nu sjukkapital). I sjukförsäkringen ingår förebyggande hjälp redan vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

En riktigt bra nyhet är att alla som har någon av dessa försäkringar, får den 1 januari tillgång till ett samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog utan extra kostnad. Det kan handla om frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Läs mer om hela erbjudandet på Akademikerförsäkrings hemsida.  

Vill du säkerställa att du nyttjar denna medlemsförmån fullt ut, kontakta Akademikerförsäkring på telefon 020 – 51 10 20 eller mejla info@akademikerforsakring.se. Om du redan har en försäkring genom ditt medlemskap hos oss, logga in med BankID på Akademikerförsäkring för att se vilka försäkringar du omfattas av.

Alla personförsäkringar du redan har genom ditt medlemskap hos oss flyttas över till Skandia utan att du behöver göra något.

Akademikerförsäkring upphandlar försäkringar kollektivt för totalt 290 000 medlemmar i vårt och sex andra Sacoförbund. Det gör att du får bästa möjliga gruppförsäkringar, service, råd och vid behov ett personligt stöd i dialog med försäkringsbolagen.

Frågor och svar

Varför och hur har Akademikerförsäkring valt ut just Skandia?

Svar: Akademikerförsäkring har efter en gedigen upphandlingsprocess, i vilken åtta av de mest välrenommerade försäkringsbolagen deltagit, kommit fram till att Skandia är den bästa leverantören. De viktigaste skälen är att Skandia:

  • Ger kunderna/medlemmarna de bästa försäkringsprodukterna sett till villkor och pris.
  • Är ett ömsesidigt/kundägt företag vilket stämmer mycket väl överens med Akademikerförsäkrings affärsidé och dess fackliga ägare.
  • Bedriver ett unikt och föredömligt arbete inom hälsoområdet med långsiktig forskning och ett förebyggande perspektiv som ger våra kunder/medlemmar fördelar redan idag.

Vad måste medlem/kund göra för att nyttja fördelarna? (se medlemsfråga nedan)

Svar: För den som är kund hos Akademikerförsäkring idag sköts flytten automatiskt den 1 januari 2019, förutom i vissa fall då kunden inte är fullt arbetsför (se medlemsfråga nedan). 

Hur många människor omfattas av bytet?

Svar: Akademikerförsäkrings nuvarande cirka 110 000 kunder flyttas automatiskt över till motsvarande eller bättre försäkringar hos Skandia. Totalt sett erbjuds 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger företaget möjlighet att teckna försäkringarna som en del av medlemsförmånerna.  

Vad betyder det nya avtalet med Skandia för Akademikerförsäkring som företag?

Svar: Det nya avtalet gör att vi kan erbjuda 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger oss, personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del.  

Vad betyder det nya avtalet med Skandia för de fackförbund som äger Akademikerförsäkring?

Svar: Det nya avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter kan erbjuda sina totalt 290 000 medlemmar en förstärkt medlemsförmån i form av personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias förmånliga koncept för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del. 

Får alla försäkringar från Akademikerförsäkring ny leverantör? Blir Skandia enda leverantören?

Svar: Nej. Avtalet med Skandia omfattar Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Trygghetskapitalförsäkring (nu sjukkapital) samt Barnförsäkring som tecknats innan 2016-02-01.Övriga försäkringar från Akademikerförsäkring påverkas inte. 

Sjukvård och diagnosförsäkring är kvar hos Trygg-Hansa, sakförsäkringar (som hem och bil, men även nytecknade barnförsäkringar) ligger kvar i Moderna och företagsförsäkringar hos Svedea. Inkomstförsäkringen som fackförbunden som äger Akademikerförsäkring har hos Folksam påverkas inte heller.

När sker bytet av leverantör i praktiken? 

Svar:Den 1 januari 2019 flyttas försäkringarna automatiskt över till Skandia.

Hur kan försäkringarna bli bättre utan att priset går upp?

Svar: Akademikerförsäkring har genomfört en stor upphandling med åtta tillfrågade försäkringsbolag. Eftersom vi förhandlar för 290 000 medlemmar får vi en styrka och möjlighet att få en mer prisvärd och kundanpassad lösning.