Försvarsmakten riskerar miljonvite över lönekartläggning

I fredags kom det första beslutet på sex år från Nämnden mot diskriminering. Senast den 20 september 2016 måste Försvarsmakten ha genomfört en korrekt lönekartläggning – annars får de betala 2 miljoner kronor i vite.

Bakgrunden till ärendet är att en arbetsgivare enligt diskrimineringslagen är skyldig att göra en lönekartläggning vart tredje år. Försvarsmakten har inte fullgjort denna skyldighet sedan 2008. Försvarsförbundet har vid åtskilliga tillfällen försökt att förmå Försvarsmakten att genomföra lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen, men utan resultat.

Försvarsförbundet gjorde därför en ansökan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering, i syfte att få Försvarsmakten att genomföra en korrekt lönekartläggning. Nämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva frågor om vitesförelägganden enligt diskrimineringslagen efter ansökan från fackliga organisationer och Diskrimineringsombudsmannen. 

Försvarsmaktens jämställdhetsarbete har tidigare vid flera tillfällen granskats av det som då hette Jämställdhetsombudsmannen, vilket 2006 resulterade i en ansökan om vitesföreläggande till dåvarande Jämställdhetsnämnden. Efter det genomfördes en lönekartläggning 2008, men sedan dess har det inte blivit fler lönekartläggningnar.

Fyra månader på sig

Nu har nämnden alltså förelagt Försvarsmakten att inom fyra månader genomföra en lönekartläggning. Försvarsmakten har under ärendets handläggning förklarat sig villiga att göra en lönekartläggning och ansåg att något vitesföreläggande inte var nödvändigt. Men eftersom Försvarsmakten även tidigare uppgett att de inlett lönekartläggningsarbetet och att det trots det inte fullgjorts någon lönekartläggning, menade nämnden att det funnits skäl att använda vitesföreläggandet för att driva igenom en kartläggning. 

Akademikerförbundet SSR anser att lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen är ett viktigt verktyg för att uppnå jämställda löner. Det är därför positivt att nämnden mot diskriminering kommit med detta beslut, som tydligt visar att arbetsgivare måste genomföra korrekta lönekartläggningar – eller riskera att behöva betala höga vitesbelopp.

Här kan du läsa mer om lönekartläggningar.